• Een panel met deskundigen tijdens de debatavond

  • Wethouder Jolanda de Heer van de gemeente Rhenen

  • Joël Voordewind

Terugblik debatavond ChristenUnie over Jeugdzorg

02-12-2015, 07:30 | Lezersnieuws | Johan Blad

Op de debatavond van 30 november over de jeugdzorg spraken Eric Vermathen (CJG de Twijn), Pieter Weerd (Timon), Joël Voordewind (ChristenUnie Tweede Kamer), Jolanda de Heer (ChristenUnie wethouder Rhenen), Joas Duister (ChristenUnie) en Johan Blad (ChristenUnie) met de aanwezigen over de jeugdzorg. De zorg dat Veenendalers niet het juiste loket wisten te vinden werd meteen weggenomen. Volgens het CJG stond vanaf het moment dat de deuren opengingen de telefoon roodgloeiend. Ook de samenwerking tussen het lokale jeugdwijkteam en het landelijk werkende Timon leek op deze avond op orde te zijn.

1 januari 2015 was het zover, de jeugdzorg kwam naar de gemeente. Het rijk had bedacht dat decentralisatie de zorg effectiever en goedkoper zou maken. Spijbelen, depressies, pleegzorg, gedragsproblemen, gezinsproblemen, psychische problemen, autisme, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperkingen, huiselijk geweld, onder toezichtstelling, alcohol, drugs, voogdij en nog veel meer werd in één keer de verantwoording van de lokale overheid. Persoonlijk had ik het gevoel dat dit een te grote beweging was voor gemeenten om door te kunnen voeren. Ik zal eerlijk met u zijn, in mijn hoofd speelden zich diverse doemscenario's af.

Natuurlijk zijn er aandachtspunten, zoals de verwijzende rol van de huisarts en de samenwerking met de lokale jeugdwijkteams. Daarnaast moet goed de kwaliteitseis en het sturen op resultaat in de gaten gehouden worden. Ook met het passeren van de magische leeftijdsgrens van 18 jaar mag een jongere niet uit het oog verloren worden. Wie achttien wordt is niet ineens zelfredzaam. Joël Voordewind gaf een voorbeeld uit het Amsterdamse, die nu al twee jaar bezig zijn met de transitie en transformatie. Hier is, als gevolg van de decentralisatie, het aantal uit huis plaatsingen met 40% afgenomen. Natuurlijk mogen we het niet als benchmark zien, maar we kunnen er wel naar streven.

Nu we bijna een jaar verder zijn kijken we terug op de transitie van de jeugdzorg en kunnen we, zoals het er nu naar uitziet, zeggen dat het aardig geslaagd is. U merkt ik hou nog steeds een slag om de arm. Op 2 december krijgt de raad van Veenendaal te horen van wethouder Kundic hoe het eerste half jaar transitie daadwerkelijk is verlopen. We gaan u zeker van deze transitie op de hoogte houden en mocht u nu de ervaring hebben dat de transitie van de jeugdzorg in uw geval niet geslaagd is, wilt u het ons dan laten weten?

http://veenendaal.christenunie.nl/