Sterke streekomroep in het vooruitzicht

18-01-2017, 13:40 | Lezersnieuws | J. van de kraats

De afgelopen maanden hebben de besturen van RTVV en Midlandfm overlegd met de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal over het voortbestaan van de lokale omroep. Deze gezamenlijke inzet moet op korte termijn komen tot een nieuwe streekomroep met een nieuw bestuur en duidelijke ambities.

Financiële zekerheid

In nauw overleg met de betrokken gemeenten is een meerjarenbeleidsplan geschreven. Een belangrijk punt hierin is dat inmiddels het college van B&W van de gemeente Veenendaal heeft uitgesproken bereid te zijn om vanaf 2016 een financiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de streekomroep.Hierdoor is er geen sprake meer van financiële kwetsbaarheid bij RTVV en Midlandfm en is het voortbestaan van de lokale omroep in deze regio verzekerd.

In februari zal dit onderwerp verder worden besproken in de raadsvergadering van de gemeente Veenendaal.

Plannen

De nieuwe streekomroep zal sterk gaan investeren in kwalitatieve verbetering van de programmering en, meer dan nu, gebruik gaan maken van sociale media en live-uitzendingen. Voor uitbreidingen naar televisie wordt een samenwerking gezocht met de gemeente Ede.