• TEAM SP gaat ervoor! Met elkaar voor Veenendaal

    SP Veenendaal

SP: Met elkaar voor Veenendaal!

23-11-2017, 11:30 | Lezersnieuws | SP

Op woensdag 22 november vond de Algemene ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal plaats in activiteitencentrum Duivenwal. Hier zijn ondermeer het programma en de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen besproken en vastgesteld. Ook zijn de stukken voor het congres besproken.

De leden gaven wat op- en aanmerkingen mee aan het concept-programma dat is voorgelegd door de programmacommissie. De suggesties worden meegenomen en verwerkt in het definitieve werk; het concept is met de aanvullingen met algehele consensus vastgesteld.

De komende jaren zal de SP zich inzetten voor het stadsstrand, het afschaffen van de eigen bijdragen in de WMO, het realiseren van voldoende betaalbare woningen, en het versterken van sport, cultuur en levendigheid in Veenendaal.

Het programma heeft de naam "Met Elkaar voor Veenendaal" gekregen.

Ook de lijst is vastgesteld. Voor de vierde keer op rij zal deze worden aangevoerd door Jan Breur. Raadscommissielid Sietse van der Bij staat op de tweede plaats; Enna van Duinen en Erik Ottink kregen respectievelijk de derde en vierde plek toebedeeld.

Oud-gediende Fatima Bich-Bich verschijnt als één van de lijstduwers; net als Cor van Londen, Toke van de Rovaart, Charlotte Passchier. De eervolle laatste plaats is toebedeeld aan oud-penningmeester Nico van Ginkel.

Behalve de zaken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zijn ook de stukken van het congres besproken. Hier zal een nieuw landelijk partijbestuur worden gekozen en plannen vastgesteld voor de komende tijd. De op- en aanmerkingen die de Veense leden hebben worden kenbaar gemaakt aan het partijbestuur, dat de stukken zal bijschaven op basis van de feedback uit de afdelingen.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zal SP Veenendaal de bijgeschaafde stukken bespreken.