• Toke van de Rovaart staat klaar om te enqueteren in het PWA-park...

SP enqueteert over afvalscheiding

02-03-2016, 10:20 | Lezersnieuws | SP Veenendaal

De SP houdt een enquête over het nieuwe afvalsysteem. Op verschillende plaatsen in Veenendaal gaat de partij huis aan huis om te vragen hoe het systeem van afvalscheiding bevalt.

De SP gaat in het bijzonder langs bij de hoogbouw. Dit, omdat men daar niet met kliko's werkt, maar is aangewezen op opslagplaatsen.

Omdat nog niet iedereen daar kan aangeven of zij een dertig- of zestigliterzak deponeren, was de SP in januari mede-indiener van een voorstel om, op de plekken waar die keuzeoptie niet bestaat, het dertiglitertarief te hanteren.

Niet alleen de bewoners van hoogbouw, maar ALLE Veenendalers kunnen hun ervaringen over het nieuwe afvalscheidingssysteem. Op de website veenendaal.sp.nl kunnen mensen aangeven wat hun ervaringen zijn. Anonimiteit is gegarandeerd.

Met de uitkomsten van de enquête en de ervaringen van de site, wil de SP erachter komen of het beleid moet worden aangepast, en zo ja: hoe.

Eerder onderzoek

Het is niet voor het eerst dat de SP onderzoek doet naar afval. In 2012 enqueteerde de partij bewoners van vier verschillende wijken over het destijds nieuw ingevoerde gescheiden ophalen van plastic.

De SP haalde destijds 146 enquêtes op in Veenendaal Oost, het Schrijverspark, het Franse Gat en Veenendaal West; wat leidde tot het rapport "Afvalscheiding: Een Puinhoop?"