Ruimte voor verenigingen

11-10-2015, 22:50 | Lezersnieuws | De Indruk Bedrijfscommunicatie

Veel verenigingen maken nu nog dankbaar gebruik van de Veenendaalhal, die echter begin volgend jaar plaats moet maken voor woningbouw. Eén van de gebruikers is de Veenendaalse Konijnen- en Pluimveefokkers Vereniging (VKPV). Zij hebben een geschikte alternatieve ruimte gevonden, maar er zijn meer verenigingen nodig om de kosten te kunnen dekken.

'Als enige gebruiker kunnen wij het jaarbedrag niet opbrengen. Daar komt bij dat wij jaarlijks de hal slechts één week van dinsdag t/m zaterdag gebruiken voor onze kleindiertentoonstelling (half november) en verder 8 avonden en 10 zaterdagen. Er is dus volop gelegenheid voor andere verenigingen om de nieuwe hal te gebruiken,' aldus VKPV-voorzitter Beb van Doorn.

De locatie die hij op het oog heeft, is prima onderhouden en heeft een vloeroppervlakte van circa 1.000 m2 waarin opgenomen een kantine, kantoorruimte en toiletten. De nieuwe hal is goed toegankelijk, er is parkeergelegenheid voorhanden en het gevraagde huurbedrag is alleszins redelijk. 'Wij denken dat we via een verenigingscoöperatie de exploitatie van de hal kunnen bekostigen, omdat de stichting Veenendaalhal in de afgelopen jaren hier ook een financieel succes van heeft gemaakt.'

Verenigingen die op zoek zijn naar betaalbare ruimte zijn op dinsdag 20 oktober van harte welkom in de Veenendaalhal om te praten over de mogelijkheden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.