• Rotonde Rondweg-Oost

    Aart Aalbers/BDU
  • Rondweg-Oost richting A12

    Internet
  • CDA Veenendaal

Meer asfalt Rondweg-Oost? Onnodig en ondoordacht! CDA: "Woongenot boven onnodig asfalt!"

24-03-2016, 10:11 | Lezersnieuws | Rick Tigelaar, CDA Veenendaal

Het rommelt al enige weken in Veenendaal-Oost. Bewoners roeren zich en de politiek neemt voorzichtig stelling. Wat is er aan de hand? Er wordt binnen de provincie nagedacht om de Rondweg-Oost te verbreden van een twee- naar een vierbaansweg. Aanleiding hiervoor zou zijn de beperkte doorstroming over de Rondweg-Oost.

Een aantal partijen weet al op voorhand dat de verbreding noodzakelijk is. Het CDA is onder de indruk van hun voorgenomen standpunten. Temeer de aanleidingen voor verbreding minstens voor meerdere conclusies vatbaar kunnen zijn. Dorus Helsen, woordvoerder van het CDA: "Naar onze mening zijn de bestaande onderzoeken en de bijbehorende resultaten echt ontoereikend om deze conclusies te trekken."

Het CDA erkent dat er op termijn een oplossing moet worden gevonden voor de toenemende verkeersintensiteit vanuit Rhenen naar de A12 en vice versa. Maar het CDA ziet veel meer in een structurele én brede oplossing, die meer ruimte biedt aan de doorstroming van grotere hoeveelheden verkeer. Helsen: "Het aanpakken van de Rondweg-Oost is een druppel op een gloeiende plaat. De aansluiting tussen de A12 en de A15 zou in haar geheel moeten worden bekeken. Niet alleen dus de Rondweg-Oost, maar ook de Cuneraweg, de trechter bij de Rijnbrug en de opgang naar de Grebbeberg."

Volgens het CDA verdient het aanbeveling om na te denken over het doortrekken van de A30 vanaf de A12 naar de A15. Dit plan sluimert al enige jaren, maar planvorming en definitieve besluitvorming zijn pas in de jaren '20 gepland. Het CDA vind dat dit onderwerp met voorrang op de politieke agenda moet komen. Helsen: "Alleen door een stevige, plaatsoverschrijdende aanpak, kan gezorgd worden voor een efficiënte doorstroom van het verkeer tussen de Gelderse Vallei en de Betuwe."

De zorgen vanuit bewoners rondom de Rondweg-Oost zijn bij het CDA bekend. Helsen: "Veel geluiden hebben ons de afgelopen weken bereikt. Het moge duidelijk zijn dat we als CDA tegen een verbreding van de Rondweg-Oost zijn en ons heel goed kunnen inleven in de zorgen van bewoners."

Mocht u na het lezen van dit artikel, contact willen opnemen, kan dit via: cda.vdaal@gmail.com.