De Rots houdt kerkdienst over christenvervolging

15-01-2017, 15:40 | Lezersnieuws | Erwin Veldhuizen

Een op de elf christenen wordt wereldwijd vervolgd. Dit blijkt uit de nieuwe 'ranglijst christenvervolging' die stichting Open Doors onlangs bekend maakte. Evangeliegemeente de Rots in Veenendaal houdt zondag 22 januari een samenkomst die in het teken staat van christenvervolging. Jeffry van stichting Open Doors zal vertellen over landen waar christenen worden gediscrimineerd, bedreigd of zelfs gedood om hun geloof.

Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.

Jeffry vertelt tijdens de dienst wat christenvervolging inhoudt en in welke landen christenen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de hand van de Bijbel en naar aanleiding van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen geeft de spreker weer wat christenen in de 'vrije wereld' kunnen leren van de Vervolgde Kerk.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo'n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl.

De themadienst over de Vervolgde Kerk wordt gehouden in de Rots, Ruiterijweg 1 en begint om 10.30 uur. U bent van harte welkom deze dienst bij te wonen.