• Fietskruising De Monding

    ChristenUnie

ChristenUnie Veenendaal wil investeren in fietspaden

02-07-2016, 11:40 | Lezersnieuws | ChristenUnie Veenendaal

Veiligheid is tot nu toe vooral een 'onderwerp van voortdurend gesprek' gebleken. Tot echte maatregelen is het tot nu toe niet gekomen. Op het fietspad door Veenendaal-West bijvoorbeeld, gebeuren nog regelmatig ongelukken. Publiciteitsacties en een brainstormavond, zoals eerder dit jaar gehouden, zijn volgens omwonenden niet voldoende. Door hen en ons voorgestelde oplossingen lijken op de lange baan geschoven. Andere voorbeelden van onveilige fietspaden zijn er bij de Van Essenlaan in Veenendaal-Oost en het Zwaaiplein in het centrum.

Veenendaal is een echte fietsstad met een uitgebreid netwerk van (snel)fietsroutes. Er wordt - met provinciale subsidie - geïnvesteerd in meer en snellere verbindingen. Daarbij verdient ook de veiligheid van fietsers en andere verkeersdeelnemers voortdurende aandacht. De ChristenUnie komt met voorstellen om de veiligheid en kwaliteit van fietspaden te verbeteren.

Technologische ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid staan niet stil. Geleide-verlichting in het wegdek is zo'n ontwikkeling. Deze verlichting gaat branden zodra er een fietser of voetganger aankomt en beweegt mee met de overstekende verkeersdeelnemer. Zonder grote aanpassingen aan het wegdek of de verkeerssituatie trekt deze oplossing de aandacht van de automobilist. Een relatief goedkope en eenvoudige oplossing. De ChristenUnie zal op 4 juli voorstellen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van deze geleide-verlichting, te beginnen in Veenendaal-West.

Een ander punt van aandacht is de kwaliteit van het wegdek van fietspaden. Hoewel niet gelegen binnen de gemeentegrenzen van Veenendaal, zal de ChristenUnie aandacht vragen voor verbetering van het fietspad dat loopt vanuit Veenendaal-West door het bos naar Elst en Amerongen. Deze route wordt veel gebruikt door Veenendalers, zowel recreatief als naar school en werk. Ook toeristen die Veenendaal bezoeken maken gebruik van dit nu slechte fietspad, met valpartijen tot gevolg. Geen reclame voor Veenendaal, dat graag meer toeristen trekt. De ChristenUnie zal verantwoordelijk wethouder Beckerman vragen om samen met provincie Utrecht en buurgemeenten, onderhoud te plegen aan dit fietspad.