• Johan Blad, raadslid voor de ChristenUnie

    Perry Zonneveld

ChristenUnie Veenendaal krijgt berichten dat PGB ontraden wordt

30-06-2016, 12:40 | Lezersnieuws | ChristenUnie Veenendaal

Binnen het sociaal domein is er meerdere keren gesproken over het bieden van maatwerk. Een van de mogelijkheden voor het bieden van maatwerk is het Persoonsgebonden budget (PGB). Door gebruik te maken van deze variant, waarin de keuzevrijheid van de budgethouder voorop staat, kan de zorg zelfs goedkoper geregeld worden en is er sprake van directe marktwerking. De laatste tijd bereiken ons echter steeds meer berichten dat een PGB ontraden wordt.

Namens de fractie van de ChristenUnie heeft Johan Blad de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld:

1. Is het u bekend dat de PGB, onder andere door het CJG, ontraden wordt?

2. Is het beleid om PGB's te ontraden of is er een PGB ontmoedigingsbeleid?

3.Is het na te gaan in hoeverre PGB's aangevraagd worden en hoe vaak deze worden toegekend? Zo ja, kunt u deze cijfers overleggen?

4. Kunt u aangeven hoeveel PGB's en voor welk bedrag er zijn uitgekeerd en welk bedrag hier tegenover staat als volgens dezelfde zwaarte en aantallen reguliere zorg was afgenomen?

5. Is het college op de hoogte van de plannen van de staatssecretaris om een landelijk PGB-portaal in te richten? Kan het college aangeven in hoeverre zij dit ziet als een kans of bedreiging voor gemeentelijk beleid?

Als ChristenUnie wachten wij met belangstelling de beantwoording van het college af.