Brief aan B&W gemeente Veenendaal

11-12-2015, 07:40 | Lezersnieuws | Lydia Gerritse

Brief aan B&W van de gemeente Veenendaal.

Geachte regionale volksvertegenwoordigers.

Waarom heeft u gekozen voor de politiek ? Ik mag aannemen dat u gedreven wordt door passie en medeleven. Een verlangen om de wereld iets te verbeteren en om goed voor de inwoners van deze plaats te zorgen.

Leeft u mee met de ouderen en chronisch zieken in deze gemeente ? Mensen , die hun eigen huis niet zelf schoon kunnen houden. Daar hebben ze verdriet van. Ooit aan gedacht hoe moeilijk het is om toe te geven dat je zelf niks meer kan en je dan een vreemde moet laten komen om de boel schoon te houden ?

Zorg moet van hoge kwaliteit zijn. Een huishoudelijke hulp moet professioneel zijn en de taken goed uitvoeren. Tevens heeft zij een signaleringsfunctie. In de gaten houden of het goed met de cliënt blijft gaan en zo nodig andere hulp inschakelen.

U houdt de hand op de knip. U wilt niet meer dan het uurtarief van 19 euro geven. Lekker goedkoop.

Maat denk daar later maar over na als de thuiszorgorganisatie failliet gaat, omdat ze het niet kan volhouden om de zorg te verlenen voor die luizige 19 euro.

De organisatie waar ik voor werk, staat nu voor die keuze. Of in allerlei bochten wringen en hopen dat het jaar 2016 kostendekkend wordt afgesloten. Of stoppen met met het geven van huishoudelijk Hulp.

In dat laatste geval, zullen vele cliënten de dupe worden. Zij zullen in de kou staan. Naar een andere organisatie gaan, heeft weinig zin, die kampen met hetzelfde probleem. Het probleem van de gemeente Veenendaal die weigert om haar hulpbehoevende inwoners van goede zorg te voorzien.

Ik waarschuw u alvast : goedkoop is duurkoop. Als ik en mijn collega's straks thuis zitten zonder werk, komen we bij u een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering.

Hoe zou u dat vinden ? Om verantwoordelijk gehouden te worden voor ontslagen in de thuiszorg bij organisaties in de gemeente Veenendaal ? Zou u daarvan wakker liggen ? Of slaapt u er geen uur minder om ?

Dus : heeft u hart voor de inwoners van uw gemeente en de werkgelegenheid ?

Laat dat dan zien. Want ik zie het niet.

Ik dank u voor uw aandacht.

L.H. Gerritse