• Rommelmarkt

    Geurt Roseboom

Bestuurders gezocht

16-06-2017, 15:10 | Lezersnieuws | G. Roseboom

Zorgen om de Veenendaalhal (Setterhouse)

Sinds juni 2016 beschikt het verenigingsleven in Veenendaal en de omliggende gemeenten over een uniek onderdak voor kleinere clubs. Aan de Nijverheidslaan is in een deel van het voormalige Setterhouse een multifunctionele ruimte van circa 1.000 vierkante meter ontstaan die veelzijdig is. Het houden van markten, exposities, bijeenkomsten en gebruik als trainingsruimte zijn zo wat mogelijkheden. We zien er ruilbeurzen, rommelmarkten maar ook hondenkeuringen en vogelshows. In de wintermaanden wordt de hal gebruikt voor de training van een muziek- en majorettekorps.

Deze unieke locatie is multifunctioneel en wordt beheerd door een stichting. Bestuurders en vrijwilligers vinden voor het beheer van deze stichting blijkt een ongelooflijk lastig item te zijn. Het zittende bestuur heeft aangegeven dat het met de huidige kleine bezetting niet vol te houden is om de hal te blijven exploiteren. Een reële mogelijkheid is dat de stichting Veenendaalhal daardoor ophoud te bestaan en dat zou een ramp betekenen voor veel kleine verenigingen. Immers, zonder stichting is er geen verhuur van deze mooie ruimte en komen zij in de problemen bij het vinden ven een geschikte en betaalbare ruimte.

De stichting doet daarom een noodoproep aan het verenigingsleven in de regio om bestuurders en vrijwilligers aan te leveren die een aantal malen per jaar willen helpen bij het voorbereiden en begeleiden van de activiteiten die in de hal worden ondergebracht. Onder het motto 'Samen Sterk' is veel mogelijk en vraagt het een inspanning die te overzien is. Het voortbestaan van de stichting en daarmee het behoud van de hal zou met nieuwe aanwas geborgd kunnen worden.

Bent u iemand of weet u iemand die interesse heeft in een bestuursfunctie of wil ondersteunen bij het begeleiden van verenigingsactiviteiten laat hem of haar dan voor 1 juli contact opnemen met verhuur@veenendaalhal.nl